ឯកឧត្តមវេងសាខុនរដ្ឋមន្រ្តី កសិកម្មនិងសហការីបានបន្ត ដំណើរមកពិនិត្យ កា​រសាងសង់ស្នា​ក់ ការបក្សឃុំ​គោកស្រុក

បន្ទាប់ពីកម្មវីធីនៅស្នាក់ការបក្សស្រុកតំបែររួចមក ឯកឧត្តមវេងសាខុនរដ្ឋមន្រ្តីកសិកម្ម និងសហការីបានបន្តដំណើរ មកពិនិត្យការសាងសង់ស្នាក់ការបក្សឃុំគោកស្រុក ដែលបាននិងកំពុងដំណើរការ សាងសង់ ដោយទទួលបានការ ឧបត្ថម្ភថវិកាពីក្រុមការងារថ្នាក់កណ្តាលចុះជួយឃុំ៕